skip to Main Content
Böyrək Daşları

Böyrək daşları

Prostat Xəstəlikləri

Prostat xəstəlikləri

Kişi Cinsi Xəstəlikləri

Kişi cinsi xəstəlikləri

MÜALİCƏ OLUNAN XƏSTƏLİKLƏR

  • Böyrək, sidik axarları, sidik kisəsi, prostat vəzi və xayanın  xoş və bədxassəli şişlərinin cərrahi müalicəsi.
  • Böyrəyin laparoskopik yolla çıxarılması (nefrektomiya)
  • Parsial açıq və laparoskopik nefrektomiya.
  • Prostat vəzinin (transuretral rezeksiyası) endoskopik əməliyyatı
  • Sidik kisəsi törəməsinin (transuretral rezeksiyası) endoskopik əməliyyatı. 
  • Uşaqlarda və böyüklərdə böyrək daşlarının (perkutan nefrolitotripsiya) endoskopik yolla çıxarılması.
  • Sidik axarları daşlarının (ureterolitotripsiya) endoskopik yolla çıxarılması.  
  • Sidik kisəsi daşlarının (sistolitotripsiya) endoskopik yolla çıxarılması.  
  • Sidik kanalı daşının (uretrolitotripsiya) endoskopik yolla çıxarılması.  
  • Kişilərdə erektil disfunksiya, kişi sonsuzluğu, sidik kanalı darlığı, varikosele, hidrosele, funikosele, xaya kistlərinin konservativ və cərrahi müalicəsi.   
Back To Top